Suggesties

Wij streven ernaar om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Wij stellen het zeer op prijs als u dit bij ons aangeeft.

Als er vragen of problemen zijn dan kunt u zich in eerste instantie richten tot de groepsleiding. Als zij het probleem niet kunnen wegnemen kunt u contact opnemen met de assistent leidinggevende of de directie (Antoinet Velner).

Blijven er problemen bestaan of heeft u het idee dat er niet goed naar u wordt geluisterd dan kunt u contact opnemen met de De Geschillencommissie in Baarn. Wij geven u hier graag meer informatie over.

Ieder jaar maken wij een verslag van de ingediende en behandelde klachten. Zowel de GGD als de ouders krijgen hiervan een exemplaar toegestuurd.