De Speelweide logo

site-tagline-speelweide

Kinderopvang De Speelweide is een kleinschalige kinderopvangorganisatie in Woerden.

Wij bieden liefdevolle en deskundige opvang in een huiselijke omgeving in onze vestigingen
Villa Kakelbont en Ot & Sien

 Waarom De Speelweide

Wij vinden het belangrijk dat u de zorg voor uw kind met een gerust hart aan ons toevertrouwd. Ons uitgangspunt is dat uw kind de dag op een prettige manier kan doorbrengen in een huiselijke omgeving. Wij doen er daarom alles aan om te zorgen dat uw kind zich fijn voelt tijdens de opvang uren. 

Om de opvang op het kinderdagverblijf optimaal te laten verlopen werken wij met vaste huisregels en protocollen. Hierin is vastgelegd hoe wij de kinderen verzorgen en aan welke regels wij ons moeten houden. Op deze manier kunnen wij zorg garanderen die is afgestemd op de persoonlijke wensen en ontwikkeling van uw kind.

Pure voeding

btn-voeding

Wij gebruiken pure en biologische producten.

Opvangpakketten

btn-list-geel

Keuze uit verschillende opvangpakketten.

Vestigingen

Villa Kakelbont

Ot en Sien

Wilt u onze locatie(s) bezoeken?
Bel dan gerust voor een vrijblijvende rondleiding.

0348 – 41 81 97

 Ons enthousiaste team

Bij kinderdagverblijf De Speelweide dragen pedagogisch medewerkers zorg voor de opvang en verzorging van de kinderen. Onze groepsleiding is gediplomeerd (minimaal SPW-3), heeft ruime ervaring en is in het bezit van een EHBO-diploma. Waar nodig worden onze vaste medewerkers ondersteund door stagiaires en vrijwilligsters van de stichting Reinaerde.

De vestigingsmanager coacht de groepsleiding en voert regelmatig groepsoverleggen over de dagelijkse gang van zaken op de groep en ontwikkeling van de kinderen (individueel). Tevens is op iedere locatie is een pedagoog werkzaam die de pedagogisch medewerker of groep als geheel met adviezen en tips bijstaat.

Ons uitgangspunt is dat je als pedagogisch medewerker alleen optimaal kunt werken met kinderen als je je bewust bent van je eigen leerkwaliteiten. Om een groeiend en lerend kind goed te kunnen begeleiden, vinden wij het van groot belang dat groepsleidsters goed inzicht hebben in hun eigen leerproces.

Inschrijven

Wij ontvangen uw kind graag op één van onze vestigingen. De groepen op de twee kinderdagverblijven zijn niet groot, daarom werken we met een wachtlijst. Wij adviseren u om tijdig in te schrijven als u gebruik wilt maken van onze opvang. Meer over het inschrijven van uw kind leest u op deze pagina.

Heeft u nog een vraag stuur ons deze dan via het contact formulier.

Tarieven

btn-euro-blauw

Tarieven kinderopvang De Speelweide.

Inschrijven

btn-edit-bruin

Inschrijven KDV De Speelweide.

Downloads

btn-doc-geel

Download rapporten en informatie.