VVE; Voor- en Vroegschoolse Educatie

Onze twee kinderdagverblijven (Villa Kakelbont en Ot en Sien) zijn door de gemeente Woerden erkende VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) locaties.

VVE is onderwijs voor zeer jonge kinderen met een achterstand (taalontwikkeling, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling). Hierdoor kunnen kinderen op het kinderdagverblijf spelenderwijs hun achterstand inhalen en zo een betere start maken op de basisschool.

VVE is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en vindt plaats op het kinderdagverblijf (of peuterspeelzaal). Gemeente Woerden is verantwoordelijk voor de VVE en geeft hier subsidie voor. Het consultatie bureau (Centrum Jeugd en Gezin) geeft ouders advies om VVE aan te vragen en geeft daarvoor een indicatie. Met deze indicatie kunt u bij ons informeren naar de plaatsingsmogelijkheden voor VVE (2 dagdelen van 5 uur per dag). Als wij uw kind kunnen plaatsen dan vult u het aanvraagformulier (VVE toeslag) in. Deze kunt u vinden op de website www.woerden.nl.