Verticale groepen

Bij kinderopvang Woerden worden kinderen opgevangen in verticale groepen. Dit houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten. In elke groep zitten maximaal 12 kinderen en bij de indeling streven we naar een evenwichtige verdeling tussen groot en klein.

Een groot gezin

In de verticale groepen wordt een groot gezin ‘nagebootst’. Baby’s leren al vroeg dat er grotere kinderen om hen heen spelen en kunnen leren van het gedrag van de oudere kinderen. Grotere kinderen leren om rekening te houden met de kleintjes en kunnen helpen bij hun verzorging. Dit stimuleert hun zelfstandigheid en eigenwaarde.

Wij bieden alle kinderen activiteiten aan op hun eigen niveau. Hiervoor gebruiken wij de methode Uk en Puk. Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen.Zo blijft het kinderdagverblijf leuk en uitdagend tot de kinderen 4 jaar zijn.

Vertrouwen

Door de indeling in verticale groepen hebben ouders en kinderen in principe 4 jaar lang met dezelfde groepsleiding te maken. Hierdoor kan een vertrouwensrelatie ontstaan die van belang is voor een goede communicatie, het uitwisselen van informatie en ondersteuning bij alledaagse opvoedproblemen. Leidsters krijgen de tijd om een kind goed te leren kennen en kunnen op die manier optimaal inspelen op de individuele behoeften en mogelijkheden van een kind.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.