Charlene VVE

Ik probeer veel vanuit een positieve kant te bekijken en de kinderen ook mee te geven dat er vaak iets positief te vinden is aan iets dat niet goed gaat.

Mijn naam is Charlene en ik zit in mijn laatste jaar van de opleiding pedagogisch medewerker niveau 3. Deze opleiding volg ik aan het ROC ID college in Woerden. Na deze opleiding ga ik nog een jaar niveau 4 studeren om door te stromen naar een HBO opleiding, SPH.

In september 2013 ben ik als stagiaire begonnen bij de Speelweide. Ik heb toen een jaar stage gelopen bij KDV Ot en Sien. Ik was en ben nog steeds erg enthousiast over deze organisatie, daarom ben ik in september 2015 stage gaan lopen bij KDV Villa Kakelbont. Hier ben ik nu ook begonnen als invalkracht.

Ik vind dat kinderen de juiste ondersteuning en vrijheid moeten krijgen zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen op hun eigen manier. Ik probeer tijdens het werk zo veel mogelijk naar de kinderen te luisteren, naar wat ze zeggen, om ze zo goede ondersteuning te kunnen bieden.