Pedagogische visie: Veilig en vertrouwd

Bij kinderopvang Woerden gaan wij ervan uit dat elk kind zich, op basis van aanleg en temperament, op zijn eigen manier moet kunnen ontwikkelen. De groepsleiding en de totale omgeving van het kinderdagverblijf spelen hierin een belangrijke rol. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich kan ontwikkelen in een veilige en vertrouwde sfeer. Het is onze taak om voor die veiligheid en dat vertrouwen te zorgen.

Wij streven ernaar dat kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun eigen mogelijkheden kennen en benutten. Wij geven ruimte aan de eigenheid van ieder kind. Iedereen is welkom; ook kinderen bij wie bijzonderheden van medische of psychische aard zijn geconstateerd.

Zowel in als buiten de groep krijgen kinderen de kans hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid op te bouwen, respect voor zichzelf en voor anderen te ontwikkelen en hun sociale vaardigheden te trainen. Voorop staat dat de kinderen zich tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf prettig voelen.

Pedagogisch beleidsplan

De pedagogische visie van kinderopvang Woerden is verwerkt in een pedagogisch beleidsplan. Hierin is onder andere te lezen hoe de pedagogische visie in de praktijk tot uiting komt.

Wilt u meer weten over dit plan of wilt u graag een exemplaar ontvangen? Neem dan contact met ons op.