Maatwerk.

Wij zien kinderopvang als maatwerk. Iedere situatie is anders en vraagt om een ander opvangpakket. De mogelijkheden hierin treft u hier onder aan. Zo hoeft kinderopvang niet duur te zijn.

Reguliere opvang

Opvang voor 52 weken per jaar. Gedurende het gehele jaar komt u kind naar ons kinderdagverblijf.

47 weken opvang

Dit is opvang gedurende 47 weken per jaar. U neemt dus 5 weken vakantie voor u kind per jaar op.

U neemt 3 weken aaneengesloten vakantie in de periode mei t/m september. Klant geeft dit in maart van het betreffende jaar door, 2 weken per jaar zijn vrij opneembaar. U betaald hiervoor een standaard maandtarief (zie tabel 47 weken opvang). Echter in de maand dat u vakantie heeft opgenomen geven wij over de opgenomen weken restitutie. U dient zelf in desbetreffende maand een wijziging bij de kinderopvangtoeslag door te geven. U neemt dan immers minder uren af.

Flexibele opvang

Kinderopvang Woerden heeft al ruim 10 jaar ervaring met flexibele opvang. Al onze locaties bieden mogelijkheid om flexibele opvang af te nemen. Wij bieden de flexibele opvang, waarbij u niet verplicht bent een minimaal aantal uren af te nemen, op beide vestigingen.. Dit is met name handig voor ouders die een maand van te voren hun rooster hebben en zelfstandigen. Het nadeel van deze vorm is dat het kan voorkomen dat wij uw aanvraag moet afwijzen. Voordeel is dat u nergens aan vast zit en alleen betaald wat u heeft afgenomen. Iedere groep heeft als vaste stamgroep 12 kinderen (11 reguliere opvang en 1 flex opvang)  Er kan iedere dag 1 flex kind per groep worden opgevangen. Hierdoor zijn er altijd kinderen op de groep die ze kennen en is het mogelijk vriendschappen te ontwikkelen.

Plaatsing

Voor het aanmelden van flexibele opvang gebruikt u ons inschrijfformulier. Bij opmerkingen geeft u aan dat het om flexibele opvang gaat en hoeveel dagen per week u gemiddeld wilt afnemen. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen proberen wij u binnen 7 werkdagen te berichten of plaatsing mogelijk is. Om gebruik te maken van flexibele opvang dient u één maand van te voren de gewenste opvangdagen aan de planning door te geven via het ouderportaal. De vestigingsmanager zal deze beoordelen en binnen 7 werkdagen  terugkoppelen wat de mogelijkheden zijn.

Facturatie

De facturatie zal achteraf plaatsvinden. Voor flexibele opvang is een automatische incasso vereist. Voor het aanmelden van flexibele opvang gebruikt u ons inschrijfformulier.

Heeft u hierover vragen neemt u dan gerust contact met ons op.