Inschrijven

Wij ontvangen uw kind graag op een van onze vestigingen. Wij adviseren u om zodra u weet dat u van onze opvang gebruik wilt maken het inschrijfformulier in te vullen. Als u zwanger bent kunt u zich vanaf de derde maand van de zwangerschap inschrijven.

Het kan soms even duren voordat uw kind op de gewenste dag kan worden opgevangen. Wij bieden u in dat geval de mogelijkheid om te starten op andere dagen en plaatsen uw kind op de interne wachtlijst voor de dagen van uw keuze.

Woensdag en vrijdag zijn dagen waarop wij meestal meer plaats hebben. Aanvragen gecombineerd met woensdag en/of vrijdag behandelen wij met voorrang.

U kunt hieronder uw kind opgeven voor opvang bij kinderopvang Woerden  locatie Villa Kakelbont of Ot en Sien.

Door het inschrijfformulier in te vullen kunt u uw kind aanmelden bij kinderopvang Woerden. U geeft op het formulier aan welk kinderdagverblijf  uw voorkeur heeft en op welke dagen u van de opvang gebruik wilt maken.

Na ontvangst van het formulier nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om de plaatsingsmogelijkheden te bespreken. Hoe snel uw kind kan worden opgevangen is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Is de opvang voor enkele dagen of voor 5 dagen per week?
  • Kan er geschoven worden met de dagen waarvoor de opvang nodig is?
  • Op welke dagen is de opvang nodig? (op woensdag en vrijdag is er meestal sneller plaats)
  • Wordt er al een broertje of zusje bij ons opgevangen?

Zodra wij een plaatsingsmogelijkheid zien nemen wij contact met u op om deze aan te bieden. Als u akkoord gaat met het plaatsingsvoorstel krijgt u een contract toegestuurd en maken wij een afspraak voor een intake gesprek.

Inschrijving is geheel vrijblijvend. U kunt kinderen tot de leeftijd van 4 jaar bij ons inschrijven.

Inschrijven 2e kindje

Wilt u uw tweede kindje ook inschrijven dan moet u een apart inschrijfformulier invullen. Ieder kind krijgt bij een mogelijke plaatsing een individuele plaatsingsovereenkomst.

Vakantie of ziekte

Als uw kind een dag niet aanwezig is, dan dient u dit door te geven aan de groepsleiding. U kunt niet in aanmerking komen voor restitutie van de kosten van de kinderopvang op de gemiste dagen.

Heeft u vragen over de inschrijfprocedure of wilt u graag eerste een keer kennis maken? Neem contact met ons op.

Kijkje komen nemen

Wilt u een keer op het kinderdagverblijf komen kijken? Neem dan contact op met de vestigingsmanager van het kinderdagverblijf naar uw keuze. Ook voor vragen over planning en plaatsingen kunt u bij haar terecht (0348-418197) 

Uitbreiding of wijziging van de opvang

Het kan natuurlijk zo zijn dat u de opvang van uw kind wilt uitbreiden of wijzigen. Stuur in dat geval een e-mail naar de vestigingsmanager;

KDV Villa Kakelbont: Sanne de Groot, villa@kinderopvangwoerden.nl

KDV Ot en Sien: Marianne Rijneveld, otensien@kinderopvangwoerden.nl

Dan nemen onze vestigingsmanagers zo snel mogelijk contact met u op.

Opzeggen

Kinderopvang Woerden hanteert een opzegtermijn van 1 maand (iedere dag van de maand). Ook bij een vermindering van het aantal opvanguren geldt dit opzegtermijn. De plaatsingsovereenkomst stopt automatisch op de dag dat uw kind 4 jaar wordt. Mocht u een andere einddatum willen dan is dit natuurlijk mogelijk. U kunt dit schriftelijk aanvragen uw vestigingsmanager. Houdt ook in dit geval rekening met een opzegtermijn van 1 maand. Een eventuele verlenging van de plaatsingsovereenkomst is op aanvraag mogelijk en is afhankelijk van de beschikbaarheid.